Fisele de Post si Evaluarea Angajatilor

Stabilirea criteriilor de performanta si evaluarea angajatului  

Fisa de post si Evaluarea Performantelor Angajatilor

Stiati ca..?

Anterior încheierii sau modificării contractului individual de muncă, angajatorul are obligaţia de a informa persoana selectată în vederea angajării ori, după caz, salariatul, cu privire la clauzele esenţiale pe care intenţionează să le înscrie în contract sau să le modifice.(art.17 alin.1 Codul Muncii) Persoana selectată în vederea angajării ori salariatul, după caz, va fi informată cu privire la cel puţin următoarele elemente:

- funcţia/ocupaţia conform specificaţiei Clasificării ocupaţiilor din România sau altor acte normative, precum şi fişa postului, cu specificarea atribuţiilor postului (art.17 alin.3 lit.d Codul Muncii);
- criteriile de evaluare a activităţii profesionale a salariatului.

Fisa Postului

Fisa postului este un document prin care se definesc principalele sarcini ce caracterizeaza munca salariatului. Fisa postului este un instrument de lucru pentru orice companie si intocmirea ei este obligatorie conform legislatiei in vigoare.
Fisa postului se intocmeste pe baza informatiilor obtinute in urma analizei postului si reprezinta un document scris care identifica, defineste si descrie postul vizand sarcinile, conditiile de munca si responsabilitatile pe care le presupune acesta. Salariatul are obligatia precisa de a respecta fisa postului, astfel ca existenta acesteia devine si o lege a postului.( art. 39, alin. 2, lit.a Codul Muncii).
Astfel, HRM Consult doreste sa vina in intampinarea managementului companiilor cu un pachet complet care vizeaza nu doar analiza posturilor si intocmirea fiselor de post ci si asistenta in setarea criteriilor pentru angajatii companiei si evaluarea efectiva a performantei profesionale a acestora.

Stabilirea criteriilor de performanta si evaluarea angajatului

Evaluarea profesionala este un drept acordat angajatorilor, instituit prin Codul Muncii in vigoare.. Criteriile de performanta nu sunt doar obligatorii prin lege, ci ii ofera angajatorului dreptul sa stabileasca obiectivele de performanta individuala, precum si criteriile de evaluare a realizarii acestora.
Evaluarea performatelor salariatilor presupune ca acest proces sa sa fie formalizat intr-o procedura de lucru aliniata la specificul activitatii fiecarei companii si in limitele legislatiei in vigoare.O procedura de evaluare corecta armonizeaza, pe termen mediu si lung, activitatile derulate in cadrul companiei cu obiectivele strategice ale acesteia.
Mai mult, o evaluare documentata si aplicata corect reprezinta unul dintre instrumente pe care managementul il are la dispozitie in cazul desfiintarilor de posturi similare fie ele colective sau individuale.

Ce va oferim concret:

Pachetul pe care vi-l propunem contine urmatoarele doua categorii principale de servicii:

- Modele de fise de post standard cu posibilitatea de personalizare a acestora in functie de specificul activitatii din companie
- Suport in setarea obiectivelor profesionale si elaborarea criteriilor de evaluare si performanta pentru fiecare angajat in parte.

Contacteaza-ne pentru detalii sau cere o oferta personalizata.